جهت مشاوره رایگان تماس بگیرید

031-33373187

اطلاعات سفارت‌ها

سفارت آلمان

نشانی سفارت جمهوری فدرال آلمان:
ایران-تهران، خیابان فردوسی، شماره ۳۲۴-۳۲۰، کدپستی: ۱۱۳۶۵، صندوق پستی: ۱۷۹-۱۱۳۶۵

سفارت افغانستان

نشانی سفارت افغانستان:
ایران-تهران، بهشتی (عباس آباد)- ‏خیابان پاکستان، نبش ‏خیابان چهارم، تلفن: ‏‏۸۸۷۳۵۰۴۰، ۸۸۷۳۷۵۳۱، ۸۸۷۳۰۸۲۶

سفارت ارمنستان

نشانی سفارت ارمنستان:
ایران-تهران، خيابان جمهوری اسلامی خيابان رازی خيابان استاد شهريار شماره، تلفن: 674833

سفارت پاكستان

نشانی سفارت پاکستان:
ایران-تهران، خيابان دكتر فاطمی، خيابان احمداعتماد زاده، تلفن: 934332-934334

سفارت سوئد

نشانی سفارت سوئد:
ایران-تهران، منطقه ١، خیابان پاسداران، خیابان بوستان، بوستان 5، تلفن: ٢٢٢٩٦٨٠٢